आइतवार,१० असार,२०८१(Sunday,23 June,2024 )    +977-57524991    bagmati.ctevt@gmail.com Check Mail Login

CTEVT प.नि.का द्वारा जारी प्रवेश परीक्षाको मिति परिवर्तन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: 2023-08-03

Click here to Download Notice